Manifest sobre l’enderroc de l’estació

Fotografia de l’estació de tren d’àngel Toldrà Viazò publicada en forma de targeta postal i enviada l’any 1909.

Durant els treballs de confecció del Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic iniciats l’any 1986 i conclosos el 1989 l’ARES va al·legar i presentar una esmena per de la no inclusió de l’edifici de l’estació, de diversos edificis fàbrils que conformaven el patrimoni industrial local i de l’absència en el catàleg dels jaciments arqueològics en aquesta figura de planejament. Les aportacions de l’ARES no es van tenir en compte i ni l’estació ni cap dels ponts originals de la via del 1854 es van incloure al catàleg i van quedar sense protecció.

A l’inventari de  PATRIMONI INDUSTRIAL realitzat pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa a través del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat amb la cooperació de l’ARES es va inventariar l’estació com un edifici a preservar de cara a les generacions futures i pel seu valor en la revolució industrial que tingué lloc a partir de la segona meitat del segle XIX.

Al 2004 amb motiu dels 150 anys de la inauguració de la lína de ferrocarril l’ARES va participar en els actes i en la caminada popular realitzada entre l’Hospitalet i Molins de Rei per commemorar l’efemèrides i reivindicar el valor del patrimoni ferroviari conservat a Sant Feliu de Llobregat.

L’any 2010 la nostra entitat es va adherir a la campanya per evitar l’enderroc de l’estació, quan el soterrament i el perill d’enderroc no eren imminents, endegada per la plataforma cívica SALVEM L’ESTACIÓ.

Durant els anys 2018 i 2019 l’ARES ha participat en algun debat dins de la campanya Bye Bye Via, defensant la possibilitat de construir una rèplica històrica a partir d’una bona documentació arqueològica posant l’exemple del Fals Històric de la Granja la Ricarda del Prat. I ha fet possible la realització de l’exposició itinerant Una via enfront de la via que va recorrer diverses sales d’exposicions del municipi completada amb un debat a la sala de l’Ateneu durant la Setmana del Patrimoni de 2018 amb testimonis que van explicar la seva experiència de viure a tocar de la via del tren.

A partir de setembre de l’any 2019 l’ARES ha participat i donat suport a diverses accions de la Plataforma  SALVEM L’ESTACIÓ aportant la seva visió de la realitat actual i del moment on som ara amb un projecte de soterrament de les vies aprovat i a punt d’execució que serà una millora llargament reivindicada per la ciutat de Sant Feliu, al qual no ens oposem en cap cas.

Com no podia ser d’una altra manera i atenent la llarga trajectoria per preservar aquesta peça del nostre patrimoni històric  industrial i ferroviari que es remunta al 1986 ara se’ns demana, a través de la plataforma Salvem l’estació, una nova adhesió a un nou manifest que defensa la necessitat de preservar-la i reconstruir-la de manera el més fidedigne possible a l’estació original de 1854 per a ús ciutadà.

Després d’estudiar, valorar i considerar aquest manifest a les reunions de junta dels dies 11 de gener de 2020 i 29 de febrer de 2020 la Junta de l’entitat celebrada el passat dissabte 29 de febrer al mateix bar de l’estació de ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat s’ha adoptar el següent acord:

  • 1.- Donar suport al manifest de la Plataforma SALVEM L’ESTACIÓ que inclou una futura reconstrucció fidedigna de l’edifici històric de l’estació en base a uns estudis arqueològics previs a l’enderroc de l’edifici durant les obres de soterrament i a una deconstrucció que permeti recuperar elements originals que es poguin traslladar al nou edifici que es faci en un futur al qual caldrà donar-li un ús ciutadà a poder ser relacionat amb la recuperació de la memòria local.
  • 2. Comunicar l’acord a la plataforma «Salvem l’estació»  

Junta de l’entitat Agrupació de Recerca i Estudis de Sant Feliu. Edifici de l’estació del tren. Sant Feliu de Llobregat, 29 de febrer de 2020